top of page

PRACE HYDROTECHNICZNE

KLIENCI

Wykonaliśmy prace hydrotechniczne oraz usługi nurkowe dla Klientów z całej Polski. 

Wybrani Klienci:

kghm
pge
skanska
rzgw-wrocław
sejm
rzgw-poznań
agrobex
energopol

Hydrotechnika to obszar naukowy i techniczny, który zajmuje się wykorzystywaniem wszelakich zasobów wodnych, m.in. w celach gospodarczych. W jej ramach wykonywane są rozmaite prace regulujące i remontowe, a także usługi przyczyniające się do prawidłowego funkcjonowania oraz wykorzystywania wód śródlądowych. 

Usługi hydrotechniczne 

Znaczący postęp w branży hydrotechnicznej sprawił, że działania związane z regulacją wód śródlądowych mogą być obecnie przeprowadzane znacznie efektywniej. Przekłada się to również na bezpieczeństwo pracowników i użytkowników. Do standardowych prac hydrotechnicznych należy pogłębianie dna w zbiornikach wodnych oraz modernizowanie linii brzegowych. Usługi hydrotechniczne pozwalają na przeprowadzanie optymalnego nawadniania, a tym samym skutecznie ograniczają ryzyko powodzi lub podtopień. Profesjonalne prace pogłębiarskie ułatwiają prawidłową regulację zbiorników wodnych, między innymi poprzez umocnienie ich brzegów oraz właściwą meliorację. Standardowe prace hydrotechniczne polegają również na budowie i remontowaniu mostów oraz zapór. Z tymi działaniami związane jest przeprowadzanie fachowego cięcia metali, układanie rurociągów oraz okablowania, a także ostateczne betonowanie budowli. 

Hydrotechnika w budownictwie wodnym 

Usługi hydrotechniczne dotyczą w dużym stopniu inwestycji budownictwa wodnego, w tym również wznoszenia elektrowni wodnych czy konstrukcji przystani. Prace te obejmują zwykle budowę, przeprowadzanie remontów, wykonywanie uszczelnień oraz realizowanie inwentaryzacji w już istniejących obiektach. W części nadwodnej i podwodnej prace hydrotechniczne tego typu opierają się na wykonywaniu napraw powierzchniowych, a także iniekcji rys i spękań elementów betonowych. Przeprowadzane jest doszczelnianie dylatacji i szwów roboczych oraz wymienianie i przebudowywanie zastawek remontowych, krat czy zasuw. W ramach usług wykonuje się również uzupełnianie płaszcza betonowego oraz frezowanie lub skuwanie betonu - zarówno nad, jaki pod wodą. 

Inne prace hydrotechniczne 

Do innych przeprowadzanych prac hydrotechnicznych zaliczyć można wiercenie piezometrów oraz dokonywanie odwiertów geologicznych pod wodą, a także układanie rurociągów i instalacji podwodnych. Jest to związane z możliwością wykonywania przeglądów stanu przykrycia instalacji rurociągów instalacji przy użyciu radiolokalizatora wyposażonego w sondę detekcyjną. Zabiegi hydrotechniczne pozwalają na zabezpieczenie skarp i dna, a także wykonanie przeciwfiltracyjnych pionowych przesłon służących do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych czy ochronnych stref wysypisk odpadów. W ramach usług wykonuje się również drenaż za pomocą wierteł lub koparek łańcuchowych. Z roboczych platform pływających możliwe jest przeprowadzanie prac odmulających oraz oczyszczających w zbiornikach i akwenach wodnych. Inne prace hydrotechniczne to chociażby przygotowywanie opracowań i projektów hydrotechnicznych, w formie ekspertyz lub operat. Ich wykonaniem zajmują się profesjonalne firmy oferujące usługi hydrotechniczne.

bottom of page